HomeНовости и политикаRelated VideosMore From: News5Everywhere

Peso-Dollar exchange rate, lalong humina

24 ratings | 7397 views
Sumadsad sa P53.94 ang halaga ng piso kontra US dollar ngayong araw. December 2005 nang huling humina ng hanggang P53.985 ang piso.
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (9)
KENNETH (10 months ago)
Salamat President dutae.
randy anasta (10 months ago)
Panahon ni marcos malaki ang value ng piso kisa dullar pag upo ni cory humina ang piso hanggang ngayon patoloy na humina mga ninuno mo ang dahilan bakit nag kaganito tayo dahil naniwala kayo sa mga dilawan....🔫🔫🔫🔫
Don Espoleto (10 months ago)
As an OFW, should I be happier? Yes and No.. Yes, our take home pay is now bigger. But one must be reminded that the purchasing power remains the same.. What you could bought when the peso was strong remains the same today. However, inflation is another thing.. So basically, talo pa din.. Pinaka kawawa ang domestic-based workers.. Dalawa kalaban.. Depreciation at inflation..at least ang OFW inflation lang..
Aem Neap (10 months ago)
Wow taas pa more sana pag uwi ko 55 na hahaha 😂😂😂
Relian Relio (10 months ago)
PANAHON NI MONGOLOID PANOT PINOY AQUINO, BUMAGSAK SA 43, 45 MABABA PA TALAGA. NGAYON NGA TUMAAS NA.
MAE Chu (10 months ago)
Keso noon ! 45 lang tanga ! Anong labing tatlong taon ? Pweh bias na mdea
randy anasta (10 months ago)
@Marlowe Vera Cruz kasalanan mo yan maka dilawan ka panahon ni marcos mataas ang value ng piso kisa dullar pag upo ng idol mong dilawan humina hangang ngayon nag patuloy sa pag hina ng piso.🔫🔫🔫🔫🔫🔫sinimulan ninyong mga dilawan bumagsak economya natin pilit ibinabangon ni president duterte piro mahirap na dahil malala na ang sugat ..👊👊👊World war 3 ang sulosyon para muling makabangon tayo ...bababa ang value ng dullar pag natalo sila ng russia+china.
MAE Chu (10 months ago)
@Marlowe Vera Cruz eh ikaw nag hahalata maka abnoy pweh !! Gumawa ka ang sarili mong comment huwag ka dito mag kalat sa comment ko
Marlowe Vera Cruz (10 months ago)
boba, the higher the exchange rate, the more na naghihirap amg ekonomiya. napapaghalatang makadutae ka

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.